Sơn epoxy nền xưởng tại Alexander - Linh Trung 2

01-12-2016 / 16:55

Alexander là một nhà máy lớn tọa lạc tại Khu công nghiệp Linh Trung 2. Nhà máy đã tiến hành hoạt động trong một thời gian dài với các lĩnh vực liên quan đến gỗ như sản xuất giấy... Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thì sàn nhà máy đã có hiện tượng xuống cấp. Để giải quyết vấn đề này, công ty Hoàng Gia đã được ủy quyền thực hiện thi công sơn nền nhà xưởng bằng sơn epoxy.

Sau đây là một số hình ảnh mà Công ty Thi công Sơn epoxy Hoàng Gia đã thực hiện tại nơi đây:

Thi công sơn nền nhà xưởng tại Alexander

Sơn epoxy tại nhà máy Alexander

Sơn nền nhà xưởng tại nhà máy Alexander